Održana završna konferencija projekta Intouract

Srijeda, 12. Studeni, 2014

Završna konferencija projekta InTourAct održala se od 22-24.rujna 2014. godine u Dubrovniku. Organizatori završne konferencije bili su Razvojna Agencija DURA te Grad Dubrovnik, koji je ujedno i službeni partner projekta.

Završnom konferencijom se obilježio posljednji mjesec provedbe projekta, kroz koji su se održavale razne aktivnosti posvećene razvoju ruralnog turizma Grada Dubrovnika i rasterećenju stare gradske jezgre. Na Konferenciji su partneri predstavljali svoje Lokalne Akcijske Planove,koji su bili donešeni na temelju lokalnih foruma održanih sa dionicima projekta.
Nadalje, na konferenciji je istaknuta važnost suradnje mediteranskih zemalja na razvijanju selektivnih oblika turizma, za koji su itekako pogodna ruralna područja, te je u tu svrhu sastavljen i Zajednički Akcijski plan svih partnera projekta sa područja jugoistočne Europe.
Na konferenciji je dogovorena i daljnja suradnja na sličnim projektima koji će doprinjeti razvoju turističkih destinacija te pozicioniranju na globalnom tržištu.

Više detalja o projektu možete pročitati na www.intouract.eu