OTVOREN POZIV ZA CILJANE ANALIZE ESPON EGTC

Srijeda, 24. Veljača, 2016

Poziv ESPON EGTC-a na dostavu projektnih prijedloga za ciljane analize namijenjen je tijelima uprave na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini te tijelima koja provode programe koje financira EU.
Ciljane analize trebaju odgovoriti na njihove posebne zahtjeve i potrebe za prostornim podacima te koristiti ESPON prostorne podatke s ciljem direktnog doprinosa politikama kao i prostornim razvojnim strategijama.
Rok za podnošenje projektnih prijedloga u ovom pozivu je 9. ožujka 2016. godine.
Poziv za podnošenje projektnih prijedloga za ciljane analize bit će otvoren tijekom cijelog programskog razdoblja, a dva puta godišnje bit će objavljeno kada započinje sljedeći krug izbora. Tijekom 2016. godine odobreno će biti najviše šest projekata.
Nakon odabira projektnog prijedloga ESPON EGTC će zajedno s podnositeljima formirati projektni zadatak te potom raspisati javnu nabavu za uslugu izrade pojedine ciljane analize.
Projektni prijedlog može podnijeti samo jedan ili skupina dionika. ESPON EGTC potiče što širi teritorijalni obuhvat kako bi što više država, regija i gradova imalo korist od pojedine ciljane analize. Dionici trebaju razmotriti i uključivanje predstavnika tijela na europskoj razini koji bi mogli biti zainteresirani za određenu temu.
Više o pozivu na link-u
Ciljane analize iz prethodnog programskog razdoblja

NACIONALNA ESPON KONTAKT TOČKA
Ulogu nacionalne kontakt točke za ESPON program teritorijalne suradnje obavlja Hrvatski zavod za prostorni razvoj.
Ukoliko tražite partnere za određene ESPON projekte u drugim državama sudionicama programa možete preko nacionalne kontakt točke poslati upit koji će biti diseminiran preko mreže ESPON kontakt točaka.