Otvorenje Laboratorija za kontrolu kvalitete meda

Srijeda, 18. Studeni, 2015

Centar za prehrambenu tehnologiju i biotehnologiju u Zadru, u sklopu projekta “Promocija pčelarstva”, 13.11.2015. godine, svečano je otvorio Laboratorij za kontrolu kvalitete meda koji posjeduje analitičku opremu za provođenje kemijskih i fizikalnih ispitivanja meda i pčelinjih proizvoda, a sukladno Pravilniku o medu. Prema riječima koordinatorice projekta profesorice Nade Vahčić, novootvoreni suvremeni laboratorij pruža mogućnost provođenja senzorske i melisopalinološke analize meda što pčelarima omogućava standardizaciju i podizanju kvalitete meda u cilju boljeg plasmana na tržište kao kvalitetnog i sigurnog proizvoda.

Opremanje laboratorija dio je projekta kojeg financira Europska unija u sklopu IPA prekograničnog programa Hrvatska – Bosna i Hercegovina 2007-2013, ukupne vrijednosti 649.509,62 EUR. Vrijednost ugovora za hrvatske partnere iznosi 298.450,52 EUR a provode ga Prehrambeno-biotehnološki fakultet – Centar Zadar, Zadarska županija, Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA i Udruga pčelara „Dalmatinka”. Partneri na projektu na području BIH su Veterinarski zavod Unsko-Sanskog Kantona, Razvojna agencija Unsko-sanskog kantona i Udruga pčelara „IVA”, a vrijednost ugovora sa bosansko-hercegovačke strane iznosi 351.059,10 EUR.