Pokrenut je otvoreni postupak javne nabave NATURAVITA

Utorak, 23. Lipanj, 2015

Pokrenut je otvoreni postupak javne nabave za izradu Studije izvodljivosti i projektne aplikacije za projekt razminiranja, obnove i zaštite šuma i šumskog zemljišta u zaštićenim i Natura 2000 područjima u dunavsko-dravskoj regiji – NATURAVITA

Projekt će se provoditi u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, Specifični cilj 6.iii.3. – „Razminiranje, zaštita i obnova šuma i šumskog zemljišta u zaštićenim i Natura 2000 područjima“. Vodeći partner u projektu su Hrvatske šume d.o.o. u suradnji s Vladinim uredom za razminiranje, Hrvatskim centrom za razminiranje, Hrvatskim vodama, Agencijom za regionalni razvoj Republike Hrvatske te Javnom ustanovom „Park prirode Kopački rit“.

Otvoreni postupak javne nabave za izradu studije je pokrenuo Hrvatski centar za razminiranje, a ponuditelji svoje ponude mogu dostaviti do 30. srpnja 2015 do 10,00 sati. Postupak je pokrenut i objava poslana u Elektronički oglasnik javne nabave 19. lipnja 2015. godine, te su uvjeti postupka kao i Dokumentacija za nadmetanje dostupni i vidljivi u Elektroničkom oglasniku prvog sljedećeg radnog dana, tj. danas, 23. lipnja 2015. godine.