Poziv na nadmetanje za usluge ocjenjivanja projektnih prijedloga zaprimljenih u sklopu Prvog poziva na dostavu projektnih prijedloga Interreg IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014.-2020.

Srijeda, 24. Kolovoz, 2016

Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske, Upravljačko tijelo Interreg IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014.-2020. vas obavještava da je dokumentacija za nadmetanje za usluge ocjenjivanja projektnih prijedloga zaprimljenih u sklopu Prvog poziva na dostavu projektnih prijedloga Interreg IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014. – 2020. objavljena i poziva stručne ocjenjivače da podnesu svoje prijave.

 

Dokumentacija za nadmetanje je objavljena 24. kolovoza.2016. godine i dostupna je na sljedećem linku: https://eojn.nn.hr

Rok za dostavu ponuda je 13. rujna 2016. u 12:00 sati.

Kako biste što lakše pronašli dokumentaciju za nadmetanje koristite tražilicu i unesite: Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske

Broj objave je: 2016/S 002-0018619