Poziv na prijavu za sudjelovanje na nacionalnom info danu programa Interreg Europe 2014. – 2020.

Srijeda, 1. Ožujak, 2017

Dana 08. ožujka 2017. godine održat će se nacionalni info dan programa međuregionalne suradnje Interreg Europe 2014. – 2020.u svrhu upoznavanja potencijalnih prijavitelja sa sadržajem Programa te pravovremene pripreme za prijavu na 3. poziv za dostavu projektnih prijedloga.

Organizatori radionice su Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU u suradnji sa Zajedničkim tajništvom Programa, a svoj doprinos radionici dati će i Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske predavanjem o pravilima prihvatljivosti troškova u sklopu Programa. Na info danima sudjelovati će i gosti predavači u sklopu prezentacije primjera dobre prakse.

Radionica će se održati s početkom u 10.00h u Kongresnom centru FORUM Zagreb (Radnička cesta 50), a detaljan raspored možete pogledati: ovdje. Pojedina predavanja bit će održana na engleskom jeziku.

Svoje sudjelovanje na radionici možete prijaviti putem poveznice za prijavu na internetskoj stranici Strukturni fondovi (http://www.strukturnifondovi.hr/interreg-europe-objava-treceg-poziva-na-dostavu-projektnih-prijedloga-i-poziv-na-nacionalni-info-dan).