Predstavljeni novi paketi zakona i financiranja

Srijeda, 13. Rujan, 2017

U srijedu, 6. rujna 2017. godine, u Zagrebu je održan mjesečni sastanak ministrice regionalnoga razvoja i fondova Europske unije sa županima i regionalnim koordinatorima. Na sastanku su predstavljeni novi paketi zakona u nadležnosti Ministarstva, natječaji u tijeku te ostale aktivnosti Ministarstva.

Ministrica Gabrijela Žalac obavijestila je sudionike sastanka o dodatno osiguranih 231 milijunu kuna namjenskih sredstava u okviru Fonda za regionalni razvoj kojima će biti sufinancirani projekti koje nije moguće financirati iz fondova Europske unije.

Ministrica Žalac je zatim najavila nekoliko novih poziva od kojih je u okviru Programa pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova osigurano 120 milijuna kuna, a u okviru Programa održivog razvoja lokalne zajednice i Programa podrške regionalnom razvoju dodatnih 50 milijuna kuna.

Na sastanku je osim novina u zakonima i pozivima za sufinanciranje najavljeno i potpisivanje Sporazuma s regionalnim koordinatorima kojim će se definirati suradnja Ministarstva i regionalnih koordinatora u procesu izrade Nacionalne razvojne strategije. Za spomenute aktivnosti regionalnim koordinatorima biti će osigurana sredstva u iznosu od 21 milijun kuna.