Produljenje roka za finalizaciju i predaju projektnih prijedloga

Petak, 10. Lipanj, 2016

U skladu s Uputama za prijavitelje za Prvi poziv na dostavu projektnih prijedloga Interreg IPA Programa prekogranične suradnje  Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014. -2020., a zbog manjih tehničkih poteškoća u eMS sustavu, Upravljačko tijelo produžuje rok za finalizaciju i predaju projektnih prijedloga do 15. lipnja 2016., 15h. Napominjemo da izrada novih projektnih prijedloga neće biti moguća od 10. lipnja 2016., u 15h.