Program Interrg Dunav – otvoren poziv na dostavu projektnih prijedloga Seed Money Facility

Petak, 20. Listopad, 2017

Program transnacionalne suradnje Interreg V-B Dunav 2014. – 2020. poziva javne i privatne organizacije sa sjedištem u dunavskoj regiji na dostavu projektnih prijava. Program je osmišljen u okviru cilja Europske teritorijalne suradnje i nudi financijsku potporu za transnacionalne projekte koji doprinose razvoju inovativne, bolje pristupačne i održive dunavske regije. Prema provedbenom okviru specifičnog cilja 4.2., pokreće se poziv na dostavu projektnih prijedloga za Seed Money Facility (SMF). Seed Money Facility je instrument namijenjen pružanju podrške razvoju transnacionalnih projekata u skladu s prioritetnim područjima Strategije Europske unije za dunavsku regiju (EUSDR), neovisno o financijskom instrumentu u sklopu kojeg će se provoditi projekt.

U okviru ovog poziva koristiti će se pojednostavljeni postupak prijave, a detaljne uvjete i rokove možete pronaći na poveznici https://goo.gl/hdRQuX. Objavu, relevantne informacije o pozivu i svu dokumentaciju potrebnu za pripremu i prijavu projekta možete preuzeti s programske mrežne stranice https://goo.gl/mdL2uA.

Poziv je otvoren od 2. listopada 2017. a prijavni obrazac i njegovi prilozi moraju biti dostavljeni putem eMS sustava najkasnije do 7. prosinca 2017. do 15 sati. Prijavni obrazac treba opisati stratešku važnost dostavljene teme u odnosu na prioritetna područja EUSDR-a. Postupak prijave i odabira, kao i postupci provedbe detaljno su prikazani u SMF Programskom priručniku (SMF Programme Manual). Također, podnositelji projektnog prijedloga moraju dostaviti i Izjavu o usklađenosti potpisanu od relevantnih Koordinatora prioritetnih osi EUSDR (PAC-ova), navodeći da je prijedlog u skladu s ograničenim temama koje su prethodno identificirali.

Programski dokument (Interreg V-B Danube Cooperation Programme) usvojila je Europska komisija 20. kolovoza 2015. godine i predstavlja pravnu osnovu ovog poziva na dostavu projektnih prijedloga.