Program prekogranične suradnje Italija – Hrvatska 2014.-2020., najava prvog natječaja u iznosu od 78 miliona eura za dostavu projektnih prijedloga na Jadranskom području Italije i Hrvatske

Četvrtak, 9. Ožujak, 2017

Sedamdeset i osam milijuna eura EU fondova je ukupan iznos prvog natječaja za dostavu projektnih prijedloga u okviru Programa prekogranične suradnje Italija – Hrvatska. Upravljačko tijelo Programa – Regija Veneto je odobrilo paket prvog natječaja koji se fokusira na četiri prioritetne osi: plave inovacije, sigurnost i otpornost, vezane za prilagodbu na klimatske promjene i prirodne katastrofe, okoliš i kulturna baština, te pomorski prijevoz.

Opći cilj programa je povećanje konkurentnosti i zaposlenosti, očuvanje prirodnih resursa i upravljanja kulturnom baštinom, poboljšanje veza promicanjem multimodalnosti, te poticanje suradnje među organizacijama i institucijama na Programskom području. Program se financira iz Europskog Fonda za Regionalni Razvoj (EFRR).

“Plavi” rast je jedna od središnjih točaka smjernica europskih politika koje imaju za cilj poticanje gospodarskog rasta i povećanja djelatnosti povezanih s morem i morskim okolišem, poput održivog ribarstva, turizma, putova i pomorskog prometa, zaštite staništa i vodene faune, razvoj biotehnologije vezana uz more. Zajednička suradnja je motor razvoja, te će omogućiti povećanje operativne efikasnosti i dugoročnih rezultata kroz sinergijske aktivnosti između zemalja uključenih u Program.

Prvi poziv za dostavljanje projektnih prijedloga je namijenjen javnim i privatnim tijelima s pravnom osobnošću čije je službeno sjedište registrirano u jednoj od 8 hrvatskih županija ili 25 talijanskih pokrajina na Programskom području, te će biti otvoren za dvije vrste projekata: “Standard” (projekti usmjereni na razvoj inovativnih rješenja u svezi s Programskim temama) i “Standard+” (kapitalizacija projekata suradnje financiranih u razdoblju 2007 – 2013 u okviru Programa  IPA Adriatic CBC programa, South East Europe i MED). SIU elektronski sustav za pripremu i podnošenje projektnih prijedloga će biti dostupan tijekom slijedećih perioda:

  • od 27. ožujka do 10. svibnja 2017 za “Standard +” projekte
  • od 21. travnja do 19. lipnja 2017 za “Standard” projekte

Dio natječajne dokumentacije je već dostupan na web stranici Programa http://www.italy-croatia.eu/call-proposal. Za sve dodatne informacije moguće se obratiti i elektroničkim putem na adresu e-pošte Zajedničkog tajništva: JS.Italy-Croatia@regione.veneto.it ili js.it-hr.branch-offices@arr.hr

Program prekogranične suradnje

INTERREG V-A Italija-Hrvatska 2014 -2020

Upravljačko tijelo Programa – Regija Veneto 

Joint Secretariat

Phone: +39 041 2793120

e-mail: js.italy-croatia@regione.veneto.it

js.it-hr.branch-offices@arr.hr

Zupanije sudionici ProgramaProgram je značajna novost u europskoj panorami Interreg Programa, zbog svoje široke teritorijalne dimenzije koja uključuje 12,4 milijuna stanovnika, kao zbog visoke alokacije sredstava europskih fondova u iznosu od više od 201,4 MIL eura u programskom razdoblju 2014-2020. Sve navedene karakteristike pozicioniraju Program Italija-Hrvatska na prvo mjesto među prekograničnim programima. Projekti će se financirati iz EU fondova u iznosu od 85%, dok će dodan udio od 15% nacionalnog sufinanciranja morati biti osiguran iz vlastitih sredstava svake partner organizacije u slučaju hrvatskih korisnika.