Radionica o IMIS sustavu u Thessalonikiju (Grčka), dana 20. rujna 2010.

Utorak, 21. Rujan, 2010

Dana 20. rujna 2010. godine s početkom u 14,00 sati održana je radionica, odnosno prezentacija IMIS sustava koji se koristi za nadzor nad projektima iz drugog poziva za dostavu projektnih prijedloga u sklopu Transnacionalnog programa Jugoistočna Europa. Održavanje radionice prethodilo je godišnjoj konferenciji za navedeni program, koja se održavala 21. i 22. rujna 2010., također u Thessalonikiju.

Cilj radionice bilo je upoznavanje predstavnika tijela svih zemalja uključenih u program Jugoistočna Europa, koji se bave provedbom projekata sa načinom korištenja IMIS sustava i pregledavanja projektne dokumentacije, te predstavnika tijela koji se bave programiranjem sa načinom nadzora nad programom putem IMIS sustava. Naime, IMIS sustav predstavlja integrirani nadzorni sustav, odnosno elektronički program posredstvom kojega će svi prijavitelji unositi svi potrebnu dokumentaciju, od podnošenja prijava za natječaje do unošenja potrebnih izvješća tijekom provedbe.

Predstavnicima Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske koji su nazočili radionici i upoznali se sa načinom korištenja sustava biti će dodijeljene korisničke šifre putem kojih će imati pravo pristupa sustavu, odnosno svim projektnim dokumentima i izvješćima.

Ukratko o programu
Transnacionalni program Jugoistočna Europa (South East Europe-SEE) dio je novog europskog cilja teritorijalne suradnje za programsko razdoblje 2007 – 2013, odnosno dio kohezijske politike Europske unije. Osnovna svrha transnacionalne suradnje je postizanje uravnoteženog teritorijalnog razvoja i teritorijalne integracije. Programsko područje je jedno od najraznovrsnijih i kompleksnijih, budući se suradnja proteže na čak 16 zemalja sa ukupno 200.000.000 stanovnika. Riječ je o jedninom transnacionalnom programu u koji je uključen velik broj zemalja koje nisu članice EU (kandidati, potencijalni kandidati i treće zemlje) i koji objedinjuje tri različita EU fonda. Zemlje članice financiraju se iz Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF) kandidati i potencijalni kandidati sudjeluju u okviru sredstava iz programa IPA, a treće zemlje iz Programa za europsko susjedstvo.

U programu sudjeluju slijedeće zemlje: Albanija, Austrija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Rumunjska,Hrvatska, Bivša Jugoslavenska Republika Makedonija, Grčka, Mađarska, Srbija, Crna Gora, Slovačka, Slovenija, Moldavija i regija u Italiji, te Ukrajina. Drugi poziv za dostavu projektnih prijedloga započeo je 28. lipnja 2010., a dokumentacije je trebalo predati do 10. rujna 2010., te će uskoro započeti proces ocjenjivanja projektnih prijedloga.