Solarna elektrana od 6 kW na OŠ Ivan Goran Kovačić u Čepiću

Petak, 12. Prosinac, 2014

IRENA – Istarska Regionalna Energetska Agencija  je u sklopu projekta TERRE (SEE/D/0276/4.2/X) TERritory, eneRgy & Employment (Teritorij, Energija i Zapošljavanje), financiranog sredstvima EU, South East Europe – Transnational Cooperation Programme, instalirala FV solarnu elektranu snage 6kW koja će proizvoditi električnu energiju isključivo za napajanje jednog objekta, tj. OŠ Ivan Goran Kovačić u Čepiću.

Ovaj objekt je izabran jer je idealan za bio idealan za instalaciju ovakvog tipa elektrane; nalazi se na području sa puno sunčanih sati, ima ravan krov koji je bio idealan za postavu fotonaponskih panela i nalazi se na ruralnom području, štpo je bio jedan od uvijeta projekta. Također, zahvaljujući činjenici da će paneli biti stavljeni na školi, pilot investicija će imati veliki pokazni karakter i služiti kao primjer upotrebe solarne energije u cilju poticanja većih investicija u OIE na projektnom području Istarske županije.

Ugrađeni sustav proizvodio bi cca. 7.500 kWh električne energije godišnje, što će biti dovoljno za pokrivanje 50-60 % potreba škole za el.en.

Ovaj vrlo moderan sustav koristi centralni DC/AC izmjenjivač. Istog odlikuje velik stupanj korisnog djelovanja, s korisnošću i do 98% (u odnosu na alternativne spojeve) te druge tehničke prednosti. FN moduli su spojeni u seriju i čine jedan niz koji daje određeni DC napon i struju. Dobivena istosmjerna energija se pretvara u izmjeničnu preko centralnog DC/AC izmjenjivača. DC ulaz u izmjenjivač zaštićen je od struja kvara pomoću adekvatnih osigurača u DC razdjelniku (RO-DC1). U istom razdjelniku je ugrađena i prenaponska zaštita DC instalacije.

Izmjenjivač na AC strani daje izmjeničnu energiju, odnosno napon i struju koji su sinkronizirani s naponom i frekvencijom elektrodistributivne NN mreže. Izmjenjivač je opremljen nizom zaštita kojima se sprečava mogućnost kvara pri paralelnom radu s distribucijskom mrežom te sustavom za automatsku sinkronizaciju s naponom javne elektrodistribucijske mreže. Uz to, u RO-AC1 je ugrađena je el. zaštita koja čini sučelje prema javnoj mreži, sve prema uvjetima iz PEES-a.

Predmetna FN elektrana posjeduje inteligentan sustavu za upravljanje proizvedenom energijom. Predviđeno je da se proizvedeni viškovi el. en. iz elektrane pohrane u baterijama te da se isti troše u dijelovima dana kada je proizvodnja elektrane mala ili je nema. Na taj način bi se ukupno proizvedena el.en. maksimalno trošila unutar instalacije zgrade. Za te potrebe se koristi dvosmjerni izmjenjivač s baterijama ukupnog kapaciteta 24VDC/230Ah. Baterijski sustav će biti moguće koristiti i u slučaju nestanka napona, zbog čega je nužna rekonstrukcija glavnog napajanja zgrade. Energija se daje u javnu mrežu samo kada bi proizvedena el.en. bila veća od energetskih potreba zgrade, a sustav za pohranu ne bi omogućavao daljnju pohranu energije (baterije maksimalno napunjene).

Za potrebe upravljanja tokovima energije, u sustav ima kontrolno dvosmjerno brojilo el.en. i sustav za nadzor i upravljanje (SNU). SNU omogućava kontrolu brojila, mrežnog i dvosmjernog izmjenjivača te bi upravljanje radom dvosmjernog izmjenjivača (pohranom i korištenjem el.energije baterija).