Staza Gospi Sinjskoj

Petak, 12. Prosinac, 2014

Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske, akreditirana od strane Europske komisije kao provedbeno i ugovorno tijelo za Program prekogranične suradnje Hrvatska–BIH, koji je dio II. Komponente IPA-e, i Grad Sinj potpisali su 27. ožujka 2013. Ugovor o dodijeli bespovratnih sredstava za provedbu aktivnosti projekta “Staza Gospi Sinjskoj” – „The Our Lady of Sinj Route“. Također, dana 08. travnja 2013. potpisan je i Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava između provedbenog i ugovornoga tijela u BIH; Općine Prozor-Rama i Delegacije EU u Bosni i Hercegovini, za financiranje projektnih aktivnosti projekta ʺStaza Gospi Sinjskojʺ na implementacijskom području projekta u Bosni i Hercegovini.

Osim Grada Sinja i Općine Prozor-Rama, partnerski konzorcij s hrvatske strane čine Grad Solin te Hrvatska gorska služba spašavanja – HGSS stanica Split te Općine Livno i Tomislavgrad s bosansko-hercegovačke strane. Uz partnere, provedbi projektnih aktivnosti doprinijet će i projektni suradnici: Turistička zajednica Grada Sinja, Franjevački samostan Gospe Sinjske, Franjevački samostan Rama-Šćit, Turistička zajednica Hercegbosanske županije te Planinarsko društvo Kamešnica iz Livna.

Projektom se želi poboljšati zajednička turistička ponuda temeljena na zajedničkom kulturnom identitetu prekograničnog područja Hrvatske i Bosne i Hercegovine, a s ciljem povećanja konkurentnosti lokalnog turističkog gospodarstva. U navedenu svrhu izrađen je dokument Analize postojeće turističke ponude i još neiskorištenih turističkih potencijala u prekograničnom području Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine, obuhvaćenom u provedbi projekta Staza Gospi Sinjskoj s posebnim naglaskom na područje uz samu rutu Staze. Navedeni dokument je podloga izradi zajedničke strategije za promociju turističkih znamenitosti i ponude ovog područja, čija izrada je u tijeku.

Također u sklopu provedbe aktivnosti projekta provedeni su edukacijski programi za pružatelje turističkih usluga i predstavnike civilnog sektora prema modulima, i to: zajedničke povijest ovog prekograničnog područja s osvrtom na značajne povijesno-turističke lokalitete, destinacijskog menadžmenta, promocije proizvoda i turističkog marketinga, organizacije turističkih događanja, osnovnih poslovnih i informatičkih znanja, te komunikacijsko prezentacijskih vještina.

Pješačenje po obilježenoj stazi jedinstveni je doživljaj koji čovjeka zbližava s prirodom. Projektom se planira hodanje najvećim dijelom izolirano od prometne gužve i kroz slikovite krajeve koji su bogati povijesnim naslijeđem. Utvrde, stećci, gradine, muzeji, sakralni objekti, ostaci starih staza i mostova, vidikovci su mjesta za odmor i kontrolne točke na stazi gdje će se moći utisnuti pečat na zadnjim stranicama Vodiča koji će biti izrađen u sklopu ovog projekta kao uspomena na nezaboravno putovanje. Do kraja provedbe Projekta planirano je uređenje, označavanje i opremanje navedene rute Staze.

Ukupna vrijednost odobrenog projekta je 4.241.035,98 kn (558.031,05 EUR), od čega se 54% proračuna projekta, odnosno 2.302.527,54 kn (302.964,15 EUR) odnosi na aktivnosti partnera u Republici Hrvatskoj, a 46% proračuna projekta, odnosno 1.938.508,44 kn (255.066,90 EUR) na aktivnosti partnera u Bosni i Hercegovini. Udio EU sredstava u ukupnoj vrijednosti projekta je 83%, dok će preostalih 17% sufinancirati partneri na projektu.

Informacije o projektu možete pronaći na web stranici: http://www.stazagospisinjskoj.eu.