Svečano otvaranje twinning light projekta

Petak, 10. Srpanj, 2015

Svečano otvaranje twinninglight projekta
„Daljnja pomoć za uspostavu i provedbu sustava prvostupanjske kontrole u okviru programa europske teritorijalne suradnje (CRO ETC)“

U okviru instrumenta Twinninglight koji predstavlja suradnju između javnih uprava država članica EU-a i zemalja korisnica službeno je 3. srpnja započeo projekt pod nazivom „Daljnja pomoć za uspostavu i provedbu sustava prvostupanjske kontrole u okviru programa europske teritorijalne suradnje (CRO ETC)“. Projekt se financira putem Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) Europske unije. Ukupan proračun projekta iznosi 222.222 eura a njegovo je trajanje predviđeno 6 mjeseci.

Twinninglight ugovor je potpisan između Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije i Ministarstva gospodarstva i energetike Savezne Republike Njemačke. Krajnji korisnik projekta je Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske.

Projektom se nastoji postići učinkovito korištenje sredstava koja su Hrvatskoj dostupna kroz Kohezijski fond i strukturne fondove Europske unije. Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske uključena je u 11 programa Europske teritorijalne suradnje, poznate i pod nazivom Interreg u funkciji Kontrolnog tijela i u 2 programa u funkciji Upravljačkog tijela u financijskoj perspektivi 2014. – 2020. Za Agenciju za regionalni razvoj RH ovaj projekt znači potporu za uspostavljanje učinkovitog sustava prvostupanjske kontrole za svih 11 programa europske teritorijalne suradnje.