Treća radionica “Novi PRAG”

Srijeda, 20. Ožujak, 2013

Treća u nizu radionica na temu promjena u novom PRAGU održat će se u Zagrebu, dana 23. travnja u 12,00 sati u Eurotoweru, ulica Ivana Lučića 2a/VI, soba br. 1.