Twinning light projekt (CRO ETC)

Ponedjeljak, 1. Veljača, 2016

U sklopu twinning light projekta „Daljnja pomoć za uspostavu i provedbu sustava prvostupanjske kontrole u okviru programa europske teritorijalne suradnje (CRO ETC)” zaposlenici Agencije za regionalni razvoj RH sudjelovali su na studijskom putovanju u Tallinnu u razdoblju od 25. – 29. siječnja 2016. godine. Organizator studijskog putovanja bilo je Ministarstvo financija Republike Estonije. Pored samog organizatora, grupa je imala snažnu potporu ostalih dionika uključenih u programe europske teritorijalne suradnje (dalje u tekstu ETC) poput upravljačkog tijela i zajedničkog tajništva programa prekogranične suradnje Estonija – Latvija, upravljačkog tijela programa prekogranične suradnje Središnji Baltik i tijela za reviziju (drugostupanjska kontrola). Studijski program obuhvatio je posjete projektima financiranim iz ETC programa kao i niz predavanja, rasprava te razmjenu iskustava svih uključenih dionika. Svrha studijskog putovanja bila je upoznati se sa centraliziranim sustavom upravljanja u Estoniji te novostečena znanja, iskustva kao i praktične savjete primijeniti u uspostavi kontrolnog sustava u Republici Hrvatskoj.