Koordinacija regionalnih koordinatora Jadranske Hrvatske

Srijeda, 11. Listopad, 2017

U četvrtak 5. listopada 2017. u prostorijama Javne ustanove Razvojne agencije Šibensko – kninske županije održan je sastanak regionalnih koordinatora Jadranske Hrvatske.

Na održanom sastanku sudjelovali su predstavnici Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske te predstavnici regionalnih koordinatora Istarske razvojne agencije – IDA d.o.o., Upravnog odjela za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima Primorsko – goranske županije, Razvojne agencije Ličko – senjske županije za poticanje, provedbu i koordinaciju – LIRA,  Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA, Javne ustanove Razvojne agencije Šibensko – kninske županije, Javne ustanove RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko – dalmatinske županije i Regionalne razvojne agencije Dubrovačko – neretvanske županije DUNEA d.o.o.

Na sastanku se razgovaralo o novitetima koje donose izmjene i dopune Zakona o regionalnom razvoju, jačanju uloge regionalnih koordinatora te o provedbi i pripremi budućih projekata.

Sastanci koordinacije održavaju uz potporu ministrice regionalnog razvoja i fondova EU Gabrijele Žalac kako bi se u što većoj mjeri potakla međusobna suradnja i partnerstvo.