Veliki uspjeh hrvatskih projektnih partnera – od ukupno 35 projekata odabranih za financiranje u okviru Programa transnacionalne suradnje INTERREG Središnja Europa, hrvatski projektni partneri sudjeluju u njih 34

Petak, 17. Lipanj, 2016

Odbor za praćenje Programa transnacionalne suradnje INTERREG Središnja Europa, kojeg čine predstavnici devet država, odobrio je ugovaranje 35 projekata u iznosu od oko 70,5 milijuna eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj. U odobrenim projektima partneri iz Hrvatske sudjeluju u njih 34, s budžetom u vrijednosti od oko 5 milijuna eura. U okviru prvog poziva na dostavu projektnih prijedloga zaprimljeno je ukupno 620 projektnih prijedloga dok je 91 pozvan da dostavi punu prijavu u drugoj fazi. Odabrani projekti uskoro će biti ugovoreni te će njihova provedba doprinijeti rješavanju zajedničkih regionalnih izazova u područjima inovacija, ekonomije s niskom razinom CO2, okoliša, kulture i prometa.

Lista projekata dostupna je na stranici Programa suradnje: http://www.interreg-central.eu/Content.Node/implement/Project_summaries.html

Program transnacionalne suradnje INTERREG Središnja Europa ima ukupan budžet od 299 milijuna eura, od čega 246 milijuna eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj, kojim se potiče partnerstvo javnih i privatnih institucija iz devet zemalja članica Europske unije: Češka, Njemačka, Italija, Hrvatska, Mađarska, Austrija, Poljska, Slovenija, Slovačka.