Program prekogranične suradnje Hrvatska – Crna Gora

Opći je cilj IPA prekograničnog programa Hrvatska – Crna Gora poboljšati kvalitetu življenja u prekograničnom području  između Republike Hrvatske i Republike Crne Gore.

Program je izrađen zajedničkim naporima obiju država sudionica po principu partnerstva, te je od strane Europske komisije usvojen 12. prosinca 2007. godine.

Ukupni doprinos EU sredstava iz IPA programa za razdoblje od 2007. do 2013. godine, za obje države sudionice Programa iznosi 6,5 milijuna eura. Kroz program se financiraju prekogranični projekti koji su izabrani na temelju kvalitete, a koji pripadaju prioritetima i mjerama definiranim samim programom.

Programsko područje sastoji se od ‘prihvatljivih’ i ‘pridruženih’ područja određenih u člancima 88. i 97. Provedbene uredbe IPA-e.

Detaljne informacije nalaze se na programskoj stranici www.cbccro-mne.org/en/

X