Održan prvi sastanak projektnih partnera u sklopu strateškog projekta NATURAVITA

 

U Kopačkom ritu je od 03. do 04. listopada 2018. godine održan prvi sastanak projektnih partnera u sklopu projekta Naturavita – “Razminiranje, obnova i zaštita šuma i šumskog zemljišta u zaštićenim i Natura 2000 područjima u dunavsko-dravskoj regijikoji je započeo s provedbom 21. rujna 2018. godine. Tijekom prvog dana terenske posjete svih partnera projektnom području organiziran je kratki obilazak Parka prirode Kopački rit s ciljem upoznavanja sa svim aspektima rada parka prirode kao i sa bogatom bioraznolikošću koja postoji u parku. U nastavku dana u lovačkom domu Hrvatskih šuma održan je radni sastanak gdje je vodeći partner projekta (Hrvatske šume) predstavio detaljni plan rada za razdoblje koje slijedi, a projektni partneri su održali kratke prezentacije dijela projektnih aktivnosti koje će provoditi do kraja 2018. godine i kroz cijelu 2019. godinu.

Drugog dana posjete organiziran je obilazak lokacija na kojima se provode aktivnosti biološke obnove šuma s ciljem njihove revitalizacije. Partner zadužen za provođenje aktivnosti razminiranja (Hrvatski centar za razminiranje) održao je terensku prezentaciju za sve partnere i medije o načinu i postupku samog razminiranja prilikom čega su demonstrirana dva modela razminiranja, strojno i uz pomoć pasa tragača. Po završetku prezentacije održana je konferencija za medije.

Agencija za regionalni razvoj RH zadužena  je za provedbu dva od ukupno šest elemenata projekta, a to su Promidžba i vidljivost i  Uspostava edukacijske infrastrukture, provođenje edukacija i podizanje svijesti.

Projekt se financiran iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, a njegova ukupna vrijednost je 49,9 mil. eura. Projektno partnerstvo osim Agencije za regionalni razvoj RH čine još i Hrvatske šume (vodeći partner), Hrvatski centar za razminiranje, Ured za razminiranje Vlade Republike Hrvatske, Hrvatske vode i Javna ustanova „Park prirode Kopački rit“.

 

X
X