Temeljem javnog natječaja  objavljenog u Narodnim novinama, broj 64/18 dana 18. srpnja 2018. godine, putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba Zagreb, na oglasnoj ploči i web – stranici Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske, nakon provedenog postupka ravnateljica Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske donijela je 24. kolovoza 2018. godine.  Odluku kojom je za radno mjesto 4.2.4. Koordinator odabran Boris Hrženjak, diplomirani ekonomist.

X