Temeljem javnog natječaja  objavljenog u Narodnim novinama, broj 55/18 dana 15. lipnja 2018. godine, putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba Zagreb, na oglasnoj ploči i web – stranici Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske, nakon provedenog postupka ravnateljica Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske donijela je 19. srpnja 2018. Odluku kojom je za radno mjesto 3.1.1.4. Koordinator (Programme Assistant) odabrana Josipa Relota Kezerić, magistra inženjerka geološkog inženjerstva.

X