„Na temelju članka 12. Pravilnika o radu i članka 10. stavka 1.,2. i 3. Pravilnika o provedbi natječaja za zapošljavanje Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske, a nakon provedenog javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama, broj108/2017 dana 08.11.2017. godine, putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba Zagreb, na oglasnoj ploči i web – stranici Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske (www.arr.hr), ravnateljica Agencije donosi

ODLUKU O ODABIRU KANDIDATA

za radno mjesto u:

8. UREDU ZA OPĆE POSLOVE 
8.2. Službi za financijske poslove i javnu nabavu
8.2.4. Viši koordinator (financije i računovodstvo) – 1 izvršitelj“

X
X